Отримання технічних умов для підключення

Для отримання ТУ необхідно надати електропередавальній організації:

  • – заяву на приєднання (типова форма);
  • – ситуаційний план з вказанням розташування електроустановки;
  • – викопіювання з генплану у масштабі 1:2000 або 1:5000, з вказанням місця розташування електроустановки або земельної ділянки:
  • – копію довіреності на укладання договору;
  • – копію документа, що підтверджує право власності або оренди об’єкта, або, у випадку відсутності об’єкта, право власності або оренди земельної ділянки;
  • – копію свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного (фіксованого) податку.