Затвердження “зеленого” тарифу

Документи, які необхідно надати у НКРЕКП для отримання ліцензії на генерацію електроенергії:

 • – заява;
 • – довіреність (якщо документи подає представник);
 • – документ про внесення плати за видачу ліцензії;
 • – перелік станцій, що знаходяться у власності та експлуатації ліцензіата;
 • – копія статуту (нотаріально завірена);
 • – копія договору оренди землі з актом приймання-передачі (або акт на землю — якщо вона знаходиться у власності);
 • – копія відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та копії виписки з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
 • – опис заявленої діяльності (короткий опис запланованої діяльності, технічні характеристики енергогенеруючого об’єкта, місце розташування, встановлене устатковання, запланована генерація потужностей (кВт*год/рік);
 • – копія декларації про початок будівельних робіт (або дозвіл на виконання робіт) та копія декларації про готовність до експлуатації об’єкта;
 • – копія технічного паспорта на сонячну станцію (виконання кваліфікованим інженером з інвентаризації нерухомого майна);
 • – схеми електричних з’єднань з означенням приладів обліку: електрична схема електропостачання та структурна схема обліку електроенергії;
 • – копія бухгалтерської звітності суб’єкта малого підприємництва (Ф-№1 за звітний період);
 • – копії угод (договорів купівлі-продажу) на купівлю та постачання сонячних панелей та інверторів;
 • – копії інвойсів (або актів прийняття-передавання, витратних накладних) на сонячні панелі та інвертори;
 • – копії митних декларацій на сонячні панелі та інвертори (якщо проходили митне оформлення самостійно);
 • – копія договору генерального підряду на будівництво сонячної станції;
 • – копія технічних паспортів на обладнання для генерації (сонячні панелі, інвертори).