Отримання ліцензії на виробництво електроенергії

Документи, котрі необхідно надати в НКРЕКП для затвердження “зеленого” тарифу підприємства:

 • – заява на затвердження “зеленого” тарифу;
 • – пояснювальна записка з детальною інформацією про суб’єкт господарювання;
 • – розрахунок собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії і пояснювальна записка до нього;
 • – довідка про вартість об’єкта нерухомості;
 • – штатний розклад підприємства на 1 січня 2018;
 • – копія договору найму (оренди) про тимчасове платне користування приміщенням;
 • – копія договору оренди землі та копія відомостей з державного реєстру прав на нерухоме майно;
 • – копія пояснювальної записки до робочого проекту будівництва сонячної електростанції;
 • – копія зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт (чи дозвіл на виконання робіт);
 • – копія технічних умов приєднання, котре не є стандартним — власні потреби ФЕС (потужність ____ кВт) та копія технічних умов електроустановок під’єднання до електричних мереж, що
  призначаються на виробництво електроенергії;
 • – копії договорів про приєднання до електричних мереж;
 • – копія зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • – копія кошторисної частини проектної документації будівництва об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;
 • – копії договорів поставки, рахунків на оплату та видаткових накладних на обладнання для сонячної станції;
 • – копія контракту на купівлю фотогальванічних модулів та специфікації до контракту;
 • – копії інвойсів на інвертори та на сонячні панелі (за їхньої наявності);
 • – копії митних декларацій на інвертори та сонячні панелі (за їхньої наявності);
 • – копія договору генерального підряду на будівництво сонячної станції;
 • – копії закритих актів робіт, які було виконано;
 • – копія договору на встановлення АСКОЕ в промислову експлуатацію;
 • – копії технічних паспортів на устатковання для генерації: сонячні панелі та інвертор.